dilluns, 23 de març del 2009

Tomàs en vaga de fam per la
U N I V E R S I T A T
P Ú B L I C A

Un estudiant de la UAB i militant del SEPC en vaga de fam des de fa 28 dies, per tal de que s'inicii un procés de diàleg i participació en l'aplicació del procés de Bolonya.

Des de Montcada i Reixac tot el nostre suport i la nostra solidaritat.

Endavant Tomàs, estem amb tu!

Per una universitat pública i qualitat.Més info:
http://vagadefamperlauniversitatpublica.wordpress.com/
http://www.sepc.cat/aturembolonya/