dimecres, 31 de desembre del 2008


La Biblioteca Municipal de Montcada Centre (C. Montiu, 12) tancarà les seves portes l'1 de gener de 2009 per iniciar el procés de trasllat a la nova biblioteca, ubicada al complex Montcada Aqua (C. Tarragona, 32). Una vegada fet el trasllat, que anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona, aquest equipament es reconvertirà en una sala de lectura i estudi, tal i com es va aprovar per unanimitat al Ple celebrat el 25 de novembre del 2004.
Per a adaptar l'espai als nous usos, es condicionarà el local i s'incorporarà llibres de consulta general i una petita col•lecció de revistes i diaris, tanmateix, el nou equipament no oferirà servei de préstec.
En els propers mesos s'informarà de la data d'inauguració del nou equipament, tot i que està pensada per a finals de Març o principis d’Abril.
Montcada i Reixac disposarà, a partir d'aquest moment, d'una biblioteca central i urbana, la biblioteca Elisenda de Montcada, de la que dependrà una altra de proximitat, la del barri de Can Sant Joan.
(montcada.cat)

Des de l’AJMiR (Assemblea de Joves de Montcada i Reixac) exigim que la biblioteca municipal de Montcada centre:
 Mantingui el servei de préstec sense recàrrec econòmic, el gruix hemerogràfic (disposant de premsa diària), volums bàsics de consulta (enciclopèdies, diccionaris...), música i les activitats per canalla que fins avui s’havien desenvolupat (en sales independents a la d’estudi, entenent són activitats que desvien l’atenció).
 Es doti d’una oferta informàtica més gran, augmentant el nombre d’ordinadors, i així per tant situar al centre un servei públic informàtic de qualitat.
 La permanència del personal, que treballa al dia d’avui, amb les mateixes finalitats d’assessorament, suport i cooperació amb les usuàries, les quals estem profundament agraïdes per la tasca que porten a terme.

Respecte la nova biblioteca Elisenda de Montcada exigim:
 La incorporació de totes les publicacions d’àmbit municipal a la col•lecció local, la qual encara no està complerta.
 L’adopció d’un contracte amb revistes de diferents àmbits de tiratge en català, promocionant, així la llengua vehicular.
 La creació d’un consell format per diversos agents (fundació cultural, filòlegs, filòsofs, humanistes...), tots de Montcada, que s’encarreguin de supervisar, controlar i adaptar tota la bibliografia de les biblioteques, amb l’objectiu d’assolir una oferta pública cenyida a les necessitats i demandes.

Per acabar, ens agradaria reivindicar tots aquells espais públics, els quals també, entre d’altres, podrien tenir l’ús de sales de lectures i estudis i que hores d’ara romanen tancats, com els CEIP, IES, i diverses sales de distintes estructures municipals. Seguint, així, la dinàmica de diversos municipis que ja ho han posat en vigència, reclamem l’obertura de tots els espais públics en desús, perquè la població de Montcada en pugui gaudir. Sobretot ara, que s’acosten èpoques d’exàmens.


AJMIR (Assemblea de Joves de Montcada i Reixac)
30 de Desembre del 2008