dijous, 22 de gener del 2009

Foto: laveu.cat

Nou desgreuge, nova protesta.

Aquest matí l'AJMIR ha protagonitzat una acció de protesta reclamant unes aules d'estudi provisional fins a l'obertura de la nova biblioteca Elisenda de Montcada. L'acció de protesta a les portes de l'Ajuntament i al seu interior ha consistit, en la presentació d'instàncies a la Oficina d'Atenció al Ciutadà i col·locació d'una pancarta a l'entrada de l'OAC, i el repartiment d’octavetes entre els presents per assabentar-los del motiu de la protesta.

No ens cansarem de denunciar i treballar per tot allò que pugui ser perjudicial pel poble de Montcada.

A continuació us adjuntem el text de les octavetes

La mala gestió del Consistori en el procés de trasllat i constitució de la nova biblioteca Elisenda de Montcada ha condicionat el “statu quo” de l’estudiant del poble, on ens hem vist privats d’instal·lacions públiques per estudiar, a hores d’ara en període d’exàmens. Actualment a Montcada tant sols resta oberta la biblioteca de Can Sant Joan per un poble de 34.000 habitants aproximadament. Afegint la problemàtica de la dispersió de barris, la qual fa més difícil l’accés a l’única biblioteca de Montcada. Durant les últimes èpoques hem observat que l’acondicionament de sales d’estudi han estat rebudes amb una bona resposta. Tot i que s’han limitat en marcs temporals concrets, com és el cas de les aules nocturnes del casalet de joves per la selectivitat. Degut al tancament de la biblioteca central i la manca de llocs destinats a l’estudi; · Demanem la immediata obertura d’espais públics de manera descentralitzada i amb un horari ampli adaptat a les necessitats i condicions dels usuaris, amb la finalitat de que tothom tingui un fàcil accés i en pugui fer ús. Ajmir (assemblea de joves de Montcada i Reixac)